Uitgelicht: Netwerkbijeenkomst cultuur en erfgoed

Uitgelicht: Netwerkbijeenkomst cultuur en erfgoed in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, gemeente Gorinchem, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw organiseerden de eerste netwerkbijeenkomst voor ambtenaren cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Het doel was een actief netwerk te vormen van mensen die in Zuid-Holland op ambtelijk niveau aan cultuur en erfgoed werken. Een netwerk met ruimte voor onder andere kennisdelen, inspireren, agenderen van gezamenlijke vraagstukken. Elk jaar wordt de netwerkbijeenkomst in een andere gemeente georganiseerd.