Maatwerkprojecten

Maatwerkprojecten

Naast het basisprogramma Kijk|Kunst, organiseerde Kunstgebouw waar gewenst en mogelijk programma’s op maat rond een bepaald thema of gebied.

Verankeren

Samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland zet Kunstgebouw in op duurzame erfgoededucatie voor alle leerlingen in Zuid-Holland. Met deze projecten sluiten we aan bij wat er al is en werken we samen met scholen en de lokale erfgoedachterban om projecten te verankeren in de culturele infrastructuur. Met deze projecten leren leerlingen met geschiedenisogen kijken naar hun eigen omgeving. Door de lokale geschiedenis te kennen, leren kinderen zichzelf en de ander kennen. Met woorden, voorwerpen, beelden, eigen creaties en geluid ervaren en beleven leerlingen andere tijden.
In 2022 hebben we diverse erfgoedprojecten en maatwerk afgerond in verschillende gemeenten: Goeree-Overflakkee, Maassluis, Midden-Delfland, Wassenaar, Katwijk, Rijswijk, Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Molenlanden, Bodegraven-Reeuwijk en Gorinchem. Alle projecten zijn uniek en hebben een eigen verhaal.

Oude Hollandse Waterlinie

Kunstgebouw ontwikkelde samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Oude Hollandse Waterlinie en verschillende erfgoedpartijen en het onderwijs het educatieproject Oude Hollandse Waterlinie. In 2022, het jubileumjaar van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie, werd het project in gebruik genomen in de gemeenten Molenlanden, Bodegraven-Reeuwijk en Gorinchem. In 2023 kunnen ook leerlingen in de gemeenten Krimpenerwaard, Gouda en Nieuwkoop de verhalen over de Oude Hollandse Waterlinie herbeleven door dit project.

Meerjarige afspraken

Kunstgebouw brengt scholen op de hoogte van projecten en moedigt deelname aan. We stoppen niet bij het afleveren van een lespakket, maar begeleiden het proces naar meerjarige afspraken met gemeenten en scholen over bekostiging van jaarlijkse deelname. Om de drempel tot deelname te verlagen zorgt Kunstgebouw waar nodig voor bezoekroosters, communicatie naar scholen en financiële administratie. Uiteindelijk is het streven dat de coördinatie en uitvoering van het project door de regio zelf wordt overgenomen.