Communicatie & Marketing

Communicatie & Marketing

De marketing- en communicatiestrategie van Kunstgebouw is erop gericht het verhaal van Kunstgebouw, zowel intern als extern, helder uit te dragen. In het afgelopen jaar heeft de afdeling zich van uitvoerende partij, meer naar een strategische partner ontwikkeld. Daarvoor werkten we nauw samen met de verschillende afdelingen. Door tijdig advies te geven en vanaf de start van een project of activiteit mee te denken zorgen we dat het verhaal van Kunstgebouw consistent wordt uitgedragen.

Nieuwsbrief voor docent en leerkracht

In 2022 zijn we met 2 nieuwe nieuwsbrieven gestart: 1 voor primair onderwijs en 1 voor voortgezet onderwijs. Deze nieuwsbrieven zijn erop gericht de docent en leerkracht te inspireren om op een eenvoudige manier met cultuuronderwijs aan de slag te gaan. Door per specifieke doelgroep een aparte nieuwsbrief samen te stellen, stemmen we beter af op de lezer en hopen we de doelgroep beter te kunnen bedienen.

We zijn in het voorjaar 2022 overgestapt op een andere e-mailmarketingtool, waarmee we meer inzicht krijgen in gebruikersstatistieken en waarin we de huisstijl beter kunnen toepassen.

Professionaliseringslag fotografie

De culturele activiteiten van Kunstgebouw zijn door diverse fotografen professioneel vastgelegd. Hiermee willen we een begin maken met een frisse, up-to-date beeldbank. Daarnaast hebben we een fotostudio ingericht, waarin we professionele portretfotografie kunnen toepassen.
We hebben een start gemaakt met de bibliotheek Communicatie Media. Deze beeldbank bestaat uit alle denkbare soorten media en is toegankelijk voor alle medewerkers. De media worden centraal opgeslagen en alles is eenvoudig terug te vinden door zoektermen en volledige omschrijvingen.

Website

Publicatietool
In het voorjaar van 2022 hebben we een publicatietool ontwikkeld waarmee we eenvoudig handzame en praktische informatie in onze huisstijl kunnen vormgeven. Door deze publicatietool zijn onze publicaties voor iedereen online inzichtelijk.

Vergroten van de toegankelijkheid: SEO en Google Ads
Om de content van onze website beter vindbaar te maken, wordt er binnen het CMS meer ingezet op SEO. Ook hebben we de toegankelijkheid vergroot door elk beeld te voorzien van een duidelijk beschrijvende alt-tekst en door het toevoegen van ondertiteling aan video’s.

Door onze ANBI-status kunnen we ten behoeve van SEA kosteloos gebruikmaken van Google Ad Grants. In 2022 heeft de Google-advertentie over ons lespakket voor de Kinderboekenweek 16.097 vertoningen in Google behaald en 1.902 klikken naar het lespakket opgeleverd. Dit is een klikfrequentie van 11,82%. De gemiddelde klikfrequentie ligt rond de 1,91%.
In 2022 hebben 18.490 unieke gebruikers onze website bezocht.