Samenwerking

Samenwerking

52 gemeenten in Zuid-Holland, 2022

Samenwerking is de basis van alle activiteiten van Kunstgebouw. We werken in het verlengde van het beleid van de provincie Zuid-Holland. We werken intensief samen met de erfgoed- en bibliothekenpartners binnen de provincie: Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio. En werken samen met de andere Zuid-Hollandse provinciale ondersteunende organisaties: Popunie, Jeugdtheaterhuis en SEOP.

We leveren diensten aan gemeenten in Zuid-Holland. Werken als uitvoerder, penvoerder of aanjager van programma’s van de rijksoverheid. We ontvangen subsidie van en werken samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie.

We delen kennis en informatie met LKCA. We ondersteunen en werken samen met culturele organisaties in de hele provincie. We leveren diensten aan en werken samen met het onderwijs, zowel primair als voortgezet en met hoger onderwijs en universiteiten.

Kunstgebouw is een van de 12 provinciale organisaties verenigd in (en secretaris van) de Raad van Twaalf. We werken met een grote flexibele schil aan zzp’ers in de cultuursector en in het onderwijs. Zijn aangesloten bij Kunsten ’92. We verhouden ons tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) en stemmen taken en beleid af.

Kortom, we opereren in een groot netwerk met veel samenwerkingspartners en zoeken steeds naar waar wij het meest van toegevoegde waarde kunnen zijn en hoe wij in de samenwerking zo effectief mogelijk kunnen opereren.

De Raad van Twaalf