Kennis en onderzoek

Kennis en onderzoek

Kunstgebouw zet in op een steeds meer kennis gedreven aanpak bij haar activiteiten voor cultuur in Zuid-Holland. Om de verschillende spelers en doelgroepen in het werkgebied optimaal te kunnen bedienen is kennis van het werkgebied, de actoren en ontwikkelingen noodzakelijk.

In dit kader maakte Kunstgebouw in 2022 een start met de ontwikkeling van Cultureel Zuid-Holland in kaart. Een online dashboard waarin van alle gemeenten in Zuid-Holland in kaart wordt gebracht wie er wonen, hoe de infrastructuur voor cultuur, onderwijs en welzijn eruitziet, welke activiteiten er plaatsvinden en hoe het cultuurbeleid is vormgegeven. In 2022 maakten we al stappen in de visuele ontwikkeling van het dashboard.

In de ontwikkeling van het dashboard werd gebruik gemaakt van diverse landelijke, provinciale en lokale (openbare) onderzoeken en databronnen. Dit werd aangevuld met eigen onderzoek. Door belangrijke inzichten samen te vatten in een handzame tool willen we het gebruik ervan onder onze stakeholders stimuleren.

De data zullen zowel aan Kunstgebouw als aan de spelers in de sector waardevolle informatie bieden over de inwoners in het werkgebied, hun wensen en behoeften en hoe deze zich verhouden tot het huidige aanbod. Zo krijgen we zicht op waar er nog kansen liggen. Cultureel Zuid-Holland in kaart is inmiddels op 9 februari 2023 feestelijk gelanceerd.