Co-creatie, advies en fondsenwerving

Co-creatie

We organiseerden een bijeenkomst in Theater Koningshof Maassluis over co-creatie aan de hand van het inspirerende co-creatieproject Pas Halverwege. Veel spelers in het Zuid-Hollandse culturele veld zijn op zoek naar betekenisvolle manieren om samen met partners en deelnemers cultuur te maken en te beleven. Aan de hand van de waardevolle ervaringen rond een groot co-creatieproject gingen we in gesprek met beleidsmakers, professionals en (vrijwillige) deelnemers. Wat gaat er goed, wat nog niet en wat nemen we hieruit mee naar toekomstige projecten? De geleerde lessen worden onderdeel van het kennisdossier co-creatie dat in ontwikkeling is.

Brede informatie over cultuur, beleid
en regelingen

In 2022 voerden we gesprekken met beleidsmakers en -medewerkers, cultuurmakelaars en -coaches, culturele organisaties en zzp’ers. We adviseerden hen over plannen, fondsen, regelingen en subsidies. We bundelden de relevante informatie en maakten behapbare samenvattingen van beleidsnota’s, relevante ontwikkelingen en regelingen. Dit om de drempel tot deze informatie, die soms omvangrijk is en complex, te verlagen. En ervoor te zorgen dat iedereen, ook mensen en organisaties met beperkte tijd en budgetten, toch optimaal geïnformeerd is over beleid en subsidiemogelijkheden.

Fondsenwerving

Voor het organiseren van culturele activiteiten is geld nodig. Veel mensen en organisaties hebben goede ideeën of zelfs plannen, maar weten de weg naar de subsidiebudgetten nog niet goed te vinden.
Samen met de professionals op het gebied van fondsenwerving van Onbegrensde Zaken organiseerde Kunstgebouw een online lunch-webinar: Fondsenwerving voor beginners. Deze gratis workshop was speciaal bedoeld voor zelfstandigen, kleinere organisaties en organisaties in kleinere gemeenten.
Voor dezelfde doelgroep organiseerden we in het najaar de online workshopreeks Van goed idee naar gefinancierd project. Met het webinar en de workshopreeks boden we op een laagdrempelige manier kennis en informatie over fondsen en fondsenwerving. Zo komen beschikbare middelen terecht waar ze nodig zijn.