Educatieve projecten

Educatieve projecten

Digitale Scheurkalender

De bekroonde Digitale Scheurkalender Burgerschap biedt handvatten aan docenten in het vmbo om urgente en complexe onderwerpen bespreekbaar te maken. Elke les koppelt een onderwerp voor burgerschapsonderwijs aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leren leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving. In 2022 werden 3 nieuwe themalessen toegevoegd: Duurzaamheid, Vooroordelen en Worden wat je wil. De les over duurzaamheid is ontwikkeld in samenwerking met het museum Fashion for Good. Het fenomeen fast fashion en het verduurzamen van je eigen garderobe worden in de les behandeld. In de les over vooroordelen reflecteren leerlingen op hun eigen vooroordelen en wat de gevolgen kunnen zijn. Het uitgangspunt van de les is het kunstwerk Perceptie: hoe je naar iets kijkt, beïnvloedt hoe je iets ziet. Stereotypen en vooroordelen beginnen vaak onschuldig, maar kunnen gevaarlijk zijn en leiden tot discriminatie. In de les wordt ook het gruwelijke lot van de Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog besproken. De les is ontwikkeld in samenwerking met de Anne Frank Stichting.

De les Worden wat je wil staat in het teken van beroepen, inkomen en ambities. Er wordt ingezoomd op allerlei beroepen: van trekschuitjager tot professioneel danser. Aan de leerlingen wordt gevraagd wat ze belangrijk vinden als het gaat om werk. Willen ze veel vrijheid, iets nuttigs doen of veel geld verdienen? Of vinden ze juist de sfeer van belang? De Digitale Scheurkalender Zuid-Holland laat leerlingen uit groep 5 t/m 8 op een vlotte en toegankelijke manier kennismaken met 12 kunst- en erfgoedonderwerpen uit onze provincie. Via eenvoudige kijkopdrachten, filosofische vragen, creatieve verwerkingsopdrachten en filmpjes ontdekken leerlingen kunst en erfgoed uit de omgeving.

Kinderboekenweek

Om lezen nog leuker te maken, haakt Kunstgebouw ieder jaar aan met een educatief project bij de landelijke Kinderboekenweek. We bieden alle basisscholen in Nederland gratis creatieve lessen die passen bij het gekozen thema. In 2022 was dit Gi-ga-groen!. De lessen zijn gekoppeld aan beeldende opdrachten en opgebouwd volgens de stappen van het creatieve proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.

De webpagina met de mogelijkheid het lespakket te downloaden is 8204 keer bekeken. Dit jaar waren Filmhub Zuid-Holland en Probiblio onze samenwerkingspartners.