Netwerkbijeenkomst Wie is we?

Netwerkbijeenkomst Wie is we?

Kunstgebouw organiseerde een grootschalige netwerkbijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met cultuuronderwijs in Zuid-Holland. Het onderwerp van de bijeenkomst was de rol die kunst en cultuur kunnen spelen in het creƫren van gelijke kansen. De bijeenkomst vond plaats op 3 inspirerende, culturele locaties in Schiedam. Vertegenwoordigers van het onderwijs, lokale culturele organisaties, gemeenten en provinciale penvoerders wisselden kennis en ervaringen uit.

Tijdens de bijeenkomst werden deelnemers gemotiveerd om de inzichten om te zetten in actie.
Kunstgebouw vatte alles samen op een speciale webpagina. De kennis en ervaringen van bijeenkomsten worden hier digitaal geborgd. Zo zijn de inzichten ook beschikbaar voor degenen die de bijeenkomst niet bij konden wonen.

Meetinstrument Evi

Er was voor alle deelnemers aan CMK een kennismaking met het landelijk online meetinstrument Evi. Evi is ontwikkeld om scholen die deelnemen aan CMK een tool te bieden om cultuureducatie te monitoren en te evalueren. Een generieke systematiek voor alle CMK-deelnemers in het land leidt tot nuttige inzichten voor individuele scholen en voor beleidsmakers op rijksniveau. Deze tool helpt scholen bij het versterken en borgen van cultuuronderwijs. Evi 2.0 is met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie door instellingen voor cultuureducatie en -participatie ontwikkeld. Het LKCA beheert het instrument voor de gebruikers, draagt zorg voor de landelijke implementatie en coƶrdineert het netwerk van Evi-kennispartners. Kunstgebouw biedt dit instrument aan om te voorzien in de vraag van scholen die graag meer grip willen krijgen op cultuureducatie.

Penvoerders onder elkaar

Kunstgebouw faciliteerde samenwerking met en tussen de andere CMK-penvoerders in Zuid-Holland, CKC & partners, Cultuureducatiegroep, CultuurSchakel, DOK, KCR, Parkvilla, SOC en Westland Cultuurweb.
Kunstgebouw organiseerde 2 provinciale bijeenkomsten.

Aandacht voor speciaal onderwijs

We deelden kennis en onderzochten dit jaar specifiek de kansen om samen op te trekken in activiteiten gericht op het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet onderwijs (VO). Dat resulteerde in de afspraak dat we in 2023 gezamenlijk een netwerk van SO-scholen onderling, en een netwerk met SO-aanbieders oprichten.