Publieke fondsen

Publieke fondsen

Publieke fondsen bestaan op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Landelijke fondsen werken met budgetten die afkomstig zijn uit de Rijksbegroting. Er bestaan zes Rijkscultuurfondsen, namelijk het Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten, Fonds der Letteren, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creative Industrie en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) stimuleert het actief meedoen aan kunst en cultuur, om iedereen de mogelijkheid te bieden zich creatief te ontwikkelen. Daarbij richt het FCP zich op cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs.