SWOT-analyse

SWOT-analyse

Met een SWOT-analyse som je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen op. Op die manier kun je bepalen welke aspecten goed gaan en welke punten nog meer aandacht verdienen. Probeer te bedenken waar je goed in bent en richt je daar op. Wat maakt jouw plan uniek? Zo kun je je beter positioneren ten opzichte van je concurrenten.