SMART

SMART

Als je je idee concreet hebt gemaakt, kun je gaan beginnen met het schrijven van een plan. Gebruik daarvoor zo veel mogelijk ‘gewone mensentaal’, vermijd dus het gebruik van jargon en heel complexe termen. In je projectplan moet in ieder geval een korte, bondige uitleg opgenomen zijn van wat je gaat doen. Je geeft aan wie dit gaat doen en waarom je dit doet (de aanleiding). Het is belangrijk dat dit concreet en meetbaar is. De doelstelling moet bij te stellen zijn als gedurende het project blijkt dat het niet volledig haalbaar is.

Doelstellingen SMART

Bij het beschrijven van je doelstellingen kun je gebruik maken van de SMART-methode.

Doelgroep
Bedenk wie je doelgroep is. Omschrijf helder voor wie je dit organiseert of maakt en wat de doelgroep eraan heeft. Bedenk daarbij ook hoe je je plan onder de aandacht gaat brengen bij je doelgroep door een communicatieplan te schrijven. Je kan bijvoorbeeld denken aan promotie op social media of het verspreiden van drukwerk.

Inhoud en vorm plan
Omschrijf ook de inhoud en vorm in je plan. Bedenk daarvoor hoe je project eruit moet gaan zien. Dit is de artistiek inhoudelijke uitleg van je plan.