Begroting

Begroting en dekkings­plan

Bij een projectplan hoort ook altijd een begroting en een dekkingsplan. Hierin geef je aan hoeveel kosten je denkt te maken en op hoeveel inkomsten je inzet. In het onderstaande schema zie je welke kosten en inkomsten moeten worden opgenomen in je begroting.