Een stichting oprichten

Een stichting oprichten

Verschillende fondsen geven alleen geld aan een rechtspersoon. Een stichting is daar een voorbeeld van. Een stichting heeft een duidelijk maatschappelijk, sociaal of ideëel doel dat is bepaald voordat de stichting is opgericht.

Als je een stichting wil oprichten, is het belangrijk om je te realiseren dat het pas loont als je van plan bent meer dan één project te gaan realiseren. Een stichting hoef je niet altijd in je eentje op te richten, dit kan ook in samenwerking met andere partijen.

Een stichting wordt opgericht bij de notaris. Deze maakt de statuten van de stichting en legt deze officieel vast. Een stichting moet zich houden aan wettelijke regels. Een stichting moet bijvoorbeeld elk jaar een jaarverslag maken en ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het heeft zowel voordelen als nadelen om een stichting op te richten:

Voordelen

  • Een stichting kan bepaalde subsidies aanvragen die particulieren niet kunnen aanvragen.
  • Een stichting geeft duidelijkheid over jouw doelen aan mensen waarmee je wilt samenwerken en aan mensen die geld willen geven aan de stichting.
  • Een stichting kan een ANBI-status aanvragen bij de Belastingdienst. Organisaties met een ANBI-status hoeven onder andere geen belasting te betalen over giften.
  • Een stichting heeft een eenvoudige structuur, omdat een klein aantal mensen een stichting kan oprichten en een stichting geen winst maakt.

Nadelen

  • Het bestuur is eindverantwoordelijk en moet beslissingen van de oprichter goedkeuren. Als oprichter kun je wel zelf het bestuur samenstellen.
  • Het vermogen van de stichting is niet van de oprichter. Je moet als oprichter dus zorgen dat je eigen vermogen goed gescheiden blijft van het vermogen van de stichting.
  • Je kunt het doel van de stichting niet makkelijk aanpassen.
  • Een stichting mag haar winst alleen gebruiken voor het doel van de stichting, en dus geen winst uitkeren. Wel kun je bijvoorbeeld als artistiek of zakelijk leider of als zzp’er voor de stichting werken en daarvoor salaris ontvangen. Bij een stichting met een bestuursmodel mogen mensen die betaald werken voor de stichting niet in het bestuur zitten.
Stichting oprichten

Zodra je bij de notaris bent geweest, kun je aan de slag gaan met de volgende stappen. Voor een stichting moet je onder andere een zakelijke bankrekening aanvragen en je kunt eventueel ANBI aanvragen. Let er op dat het aanvragen van een zakelijke bankrekening pas kan na je inschrijving en vaak drie maanden duurt. Vergeet ook niet om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met je bestuur.