The Golden Circle

The Golden Circle

Als je subsidie wil aanvragen, heb je een goed idee nodig dat je uitwerkt tot een plan. Daarnaast heb je een begroting nodig. Hoe je van een goed idee naar een plan en een begroting komt, leggen we uit in dit kennisdossier.

Wat is een goed idee? Een goed idee is een idee waar je in gelooft. Als je zelf niet overtuigd bent van je eigen idee, wordt het lastig om een ander ervan te overtuigen (om erin te investeren). Je kunt je idee toetsen door het uit te leggen aan iemand uit je omgeving. Klopt je verhaal? Kun je het goed overbrengen? Heeft de ander je goed begrepen? 

The Golden Circle

The Golden Circle is een denkmodel dat door Simon Sinek is ontwikkeld. Er wordt een vaste volgorde van drie stappen aangehouden: 

Waarom

De kern van The Golden Circle is het waarom. Waarom doe je wat je doet? Wat is het doel of de oorzaak of je overtuiging? Dit is de eerste stap die je zet voor een succesvolle aanpak. Voor je idee is het belangrijk om te bedenken: wat wil ik bereiken? Wat zijn je missie en visie?

Hoe

Als je begrijpt waarom je iets wil doen, is de volgende stap hoe je dit gaat doen. Hoe ga je het waar maken? Wat is je strategie?  

Wat

Als je je doel bepaald hebt en bedacht hebt hoe je dat gaat doen, volgt daaruit wat je gaat doen, maken of organiseren. Dit is het eindproduct.  

Voorbeeld IKEA

Waarom
“Betaalbaar wonen mogelijk maken voor iedereen.”
Hoe
“Door middel van een uniek zelfbouwconcept en duurzame materialen.”
Wat
“Functionele meubels met een mooi design voor een betaalbare prijs.”