Financieringsmix

Finan­cierings­mix

Er zijn verschillende manieren om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor je plan. In de meeste gevallen is het aan te raden om een aantal verschillende manieren met elkaar te combineren. Dit heet een financieringsmix. Je spreidt hiermee je kansen doordat je niet op één paard wedt. Dit zijn mogelijkheden waar je aan kunt denken:

Subsidies en fondsen

Subsidies en fondsen zijn giften, waar bepaalde voorwaarden en criteria aan verbonden zijn, hierover later meer op deze pagina. Let erop dat sommige fondsen niet altijd alle kostenposten subsidiëren. Zorg er dus voor dat je van te voren weet of de fondsen die je wil aanschrijven, de posten financieren die jij in gedachte hebt. Licht daarom ook altijd je posten toe in je plannen. Daarnaast is het belangrijk om vooraf uit te zoeken wat de maximale bijdrage is van het fonds waar je aanvraagt. Ook hanteren sommige fondsen een minimum bij de totale begroting van plannen, ga dit dus van te voren na. Wees bovendien niet te zuinig in je begroting, want je kunt altijd bijstellen.

Sponsoring

Je kunt bij lokale ondernemers en/of commerciële bedrijven vragen of zij je project willen steunen door geld of andere middelen ter beschikking te stellen. Dit is in ruil voor reclame. Probeer in te zetten op bedrijven die met hun missie en visie aansluiten bij jouw project en je doelstellingen. Dit vergroot vaak de kans op succes.

Crowdfunding

Een andere mogelijkheid is om geld bij elkaar te krijgen via crowdfunding. Bij crowdfunding investeren talloze kleine financiers elk een bescheiden bedrag, variërend van enkele euro’s tot enkele duizenden euro’s, in een project dat hen nauw aan het hart ligt. Als tegenprestatie ontvangen ze een vooraf bepaalde beloning, zoals een vermelding van hun naam, een persoonlijke dankbetuiging, of zelfs enkele aandelen.
Crowdfunding wordt gefaciliteerd via platforms die bekendstaan als crowdfundingplatforms, bijvoorbeeld Voordekunst. Deze platforms bestaan in diverse vormen en groottes, zodat je als investeerder een keuze kunt maken op basis van jouw specifieke behoeften.

Directe inkomsten

Dit zijn de inkomsten die je bij elkaar krijgt door bijvoorbeeld de verkoop van kaartjes, merchandise, contributie of horeca.

Cultuurlening

Als je idee of project in de toekomst vrijwel zeker inkomsten gaat opleveren, dan kun je daar met een lening nu al uitgaven voor doen.

Eigen investering

Een andere mogelijkheid is om zelf een deel van het geld in te leggen. Een eigen inbreng maakt een project geloofwaardig, omdat het wijst op een zekere mate van “commitment”. Soms is het ook handig om spullen die je toch al hebt te gebruiken voor je project.

Giften

Een vriendenstichting, donateurs of filantropen zijn mooie manieren om aan geld of middelen te komen, zonder dat daar een tegenprestatie voor nodig is.