Kunstgebouw Academie

Kunstgebouw Academie

Veel op je (digi)bord!​

Hoe maak je een goede digitale kunstles? ​

​Kunstgebouw sloeg de handen ineen met Filmhub Zuid-Holland om de training Veel op je (digi)bord! aan te bieden. Hier leerden deelnemende vakdocenten stap voor stap hoe zij hun fysieke kunstlessen kunnen omzetten naar een effectieve digitale les. Filmdocent Caroline de Nerée heeft in meerdere workshops de deelnemers allerhande tips en tricks meegegeven waarmee zij aan de slag konden om leerlingen te enthousiasmeren voor jouw kunstdiscipline. Speciale aandacht was er onder andere voor verhaalopbouw, filmtechniek, geluid/verstaanbaarheid en montage. De belangrijkste les? Hou het simpel en dicht bij jezelf. ​

De vakdocenten, die in 2021 met corona voor grote uitdagingen stonden, konden in heel Zuid-Holland lessen blijven geven. Zo werd de leerlingen continuïteit geboden in het onderwijs en de vakdocenten in hun beroepspraktijk.​

Hoe host ik een waardevolle bijeenkomst?

Tips

Probeer eens staand te presenteren, voor meer energie en dynamiek. En wees vooral niet te streng voor jezelf. Je publiek kent je presentatie helemaal niet, dus dat kleine foutje heeft niemand in de gaten.​

CMK-projectleiders liepen er in coronatijden tegenaan dat de bijeenkomsten die ze organiseerden plots digitaal moesten plaatsvinden. Maar hoe zorg je ervoor dat zo’n online bijeenkomst de aandacht vasthoudt, inspireert en bijblijft? ​

Kunstgebouw stak een helpende hand toe met een serie digitale trainingen. De deelnemers leerden over de techniek, hoe de inhoudelijke voorbereiding te doen en wat de rolverdeling is tijdens zo’n bijeenkomst. Ook de onderwerpen presenteren, de aandacht van het publiek vasthouden en succesvolle nazorg/call-to-actions kwamen ruimschoots aan bod. ​

Hiermee droeg Kunstgebouw zorg voor de ontwikkeling van digitale kennis en de continuïteit van CMK-activiteiten.​

Kunstgebouw bood advies: impulsregeling culturele zzp’ers

Veel culturele organisaties, zelfstandigen en vrijwilligers liepen door corona vast in hun werkpraktijk. Veel rijksgesubsidieerde instellingen kwamen in aanmerking voor coronasteun, maar dat gold niet voor alle instellingen en zzp’ers in het culturele veld in Zuid-Holland. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwierp een impulsregeling voor partijen die niet in aanmerking kwamen voor coronanoodsteun.

Kunstgebouw zette zich in om zoveel mogelijk Zuid-Hollandse partijen en personen die niet zelf over de middelen of de knowhow beschikten om een goede aanvraag in te dienen, hulp te bieden bij het doen van een aanvraag. Op verzoek kregen zzp’ers en culturele organisaties in Zuid-Holland gratis advies van de professionele fondsenwervers van Onbegrensde Zaken, in de vorm van een gesprek vooraf en/of meelezen met de aanvraag. Zo droeg Kunstgebouw eraan bij dat zoveel mogelijk Zuid-Hollandse cultuurprofessionals deze rijksmiddelen konden benutten en de gevolgen van de coronamaatregelen het hoofd konden bieden.

Sterk kennisnetwerk

In 2021 werkte Kunstgebouw Academie voor de ontwikkeling van haar activiteiten samen met:

 • Erfgoedhuis Zuid-Holland​
 • Filmhub Zuid-Holland​
 • Plein C​
 • Cultuurcollege​
 • Kunstloc Brabant​
 • VTS Nederland​
 • CultuurSchakel​
 • KCR​
 • Mocca ​
 • Inholland​
 • DOK Delft​
 • Westland Cultuurweb

Gecertificeerd beroepsonderwijs

Kunstgebouw Academie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hiermee voldoet Kunstgebouw Academie aan een strenge kwaliteitscode over betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en rechtszekerheid. ​