Wat deed Kunstgebouw in 2021?

Wat deed Kunstgebouw in 2021?

Aansluiten bij wat er is, versterken wat kan zijn

Cultuureducatie met kwaliteit

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) zet in op het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie door middel van intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector.

Kunstgebouw is penvoerder voor een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland. In 2021 sloten we CMK-2 af en gingen we door met CMK-3, samen met 32 gemeenten.

Daarnaast faciliteren we overleg met alle 8 penvoerders in Zuid-Holland, om de krachten te bundelen waar nodig. Ook stimuleren wij samenwerking met pabo’s en kunstvakhogescholen.

Kunstgebouw Academie

Kunstgebouw Academie biedt scholen, gemeenten en cultuuraanbieders scholing, kennisdeling, ondersteuning en advies op maat. In 2021 sloegen we de handen in elkaar met de CMK-regio’s om hun doelen op het gebied van deskundigheidsbevordering en kennisdeling te realiseren.

Door de coronapandemie stelden scholen trainingen uit naar een later moment, hadden kleine culturele aanbieders en zzp’ers werkzaam in cultuureducatie het moeilijk en konden CMK-projectleiders hun werk minder goed uitvoeren. Kunstgebouw speelde in op deze situatie met bijeenkomsten in het kader van digitale professionalisering.

Cultuurparticipatie

Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven: dat is wat Kunstgebouw wil realiseren in Zuid-Holland. Het is ook het doel van het landelijke meerjarig programma Cultuurparticipatie, dat in 2021 van start ging.

Kunstgebouw onderzocht welke kansen er op dit gebied liggen in Zuid-Holland: welke drempels zijn er om deel te nemen aan cultuur en hoe kan je deze wegnemen? Hoe kan cultuurparticipatie bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland? We spraken met alle gemeenten in de provincie en bouwden een sterk netwerk van partijen die zich bezighouden met en interesse hebben in cultuurparticipatie.

Educatieve projecten

Samen met partners ontwikkelt Kunstgebouw educatieve projecten voor leerlingen. Dat doen we op basis van de vraag en behoefte van de samenwerkingspartners. Met onze bijdrage versterken we wat er kan zijn en dragen we bij aan cultuur voor alle leerlingen in die regio’s waar dat niet vanzelfsprekend is.