Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie

Binnen het landelijke programma Cultuurparticipatie heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Samen cultuurmaken 2021-2024 in het leven geroepen. Deze stimuleert de samenwerking tussen de culturele sector en het sociaal domein. De regeling is dan ook expliciet bedoeld voor projecten die samen worden ontwikkeld door maatschappelijke en culturele organisaties of zelfstandige professionals. ​

Om Zuid-Hollandse partijen te stimuleren gebruik te maken van de mogelijkheden die de regeling biedt, ontvangt Kunstgebouw sinds april 2020 van de provincie een bijdrage om cultuurparticipatie in Zuid-Holland aan te jagen. We ondersteunen gemeenten en instellingen bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen die een positieve bijdrage leveren aan de deelname aan cultuur door iedereen in Zuid-Holland. ​

Zo stimuleert Kunstgebouw dat zoveel mogelijk Zuid-Hollandse partijen de middelen en mogelijkheden van de regeling benutten. Waardoor zoveel mogelijk inwoners van Zuid-Holland, die om wat voor reden dan ook op afstand staan van de maatschappij, via cultuur weer betrokken worden.​

Onze activiteiten

  • We informeerden partijen over het rijksbeleid.​
  • We boden inspiratie voor de ontwikkeling van initiatieven.​
  • We informeerden over subsidiemogelijkheden.​
  • We boden hulp bij het schrijven van plannen en het opstellen van begrotingen ten behoeve van subsidieaanvragen.​
  • We organiseerden netwerk- en kennisdelingsbijeenkomsten.​
  • We boden inhoudelijke en technische ondersteuning bij bijeenkomsten georganiseerd door gemeenten of regio’s om cultuur en het sociaal domein aan elkaar te koppelen.
  • We gaven advies op maat.
Voorlichtingsbijeenkomsten programma Cultuurparticipatie

In april organiseerde Kunstgebouw de eerste online voorlichtingsbijeenkomst over het programma Cultuurparticipatie. Ruim honderd kijkers namen deel. De bijeenkomst was te zien via ons nieuwe online platform, dat Medialoc voor Kunstgebouw heeft ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst spraken Aukje Bolle (directeur Kunstgebouw), Floor Vermeulen (gedeputeerde Cultuur en Erfgoed Provincie Zuid-Holland), Hedwig Verhoeven (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie) en Sanne Scholten (directeur Landelijk Kenniscentrum Cultuurparticipatie en Amateurkunst) over het belang van cultuurparticipatie. Later in het jaar organiseerde Kunstgebouw een tweede voorlichtingsbijeenkomst. ​

Deelnemers subsidiekamp Cultuurparticipatie
Subsidiekamp

In de aanloop naar de deadlines van de subsidieregeling binnen het programma Cultuurparticipatie hebben we gemerkt dat de aanvragers in Zuid-Holland onze hulp en advies op prijs stelden. Daarom organiseerden we een subsidiekamp. Tijdens een driedaagse pressurecooker kwamen deelnemers alles te weten over de regeling Samen Cultuurmaken en het schrijven van een goed projectplan. Ze gingen ook aan de slag met hun concrete aanvraag. ​

Cultuurparticipatie Online Tool

Voor gemeenten die zelf een online bijeenkomst willen organiseren om binnen de eigen gemeente cultuurparticipatie te stimuleren, ontwikkelde Kunstgebouw de Cultuurparticipatie Online Tool. Met dit programma kan er op gemeentelijk niveau een online bijeenkomst georganiseerd worden waarbij het sociaal en cultureel domein elkaar kunnen ontmoeten. Deelnemers komen na een kort plenair programma met algemene informatie via de tool in een ‘speed date omgeving’. Zo kunnen de deelnemers uit de verschillende domeinen aan elkaar gekoppeld worden en kort met elkaar kennismaken. Het doel is dat deze partijen door deze ontmoeting samen projecten kunnen gaan ontwikkelen door vraag en aanbod samen te brengen. In 2021 maakten 2 gemeenten gebruik van deze tool. ​