De rol van Kunstgebouw

De rol van Kunstgebouw

Cultuur voor iedereen in Zuid-Holland

Toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland, dat is waar Kunstgebouw voor staat. Wij dragen zorg voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie, omdat cultuur essentieel is voor de emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

  • Kunstgebouw brengt kennis en geldstromen naar Zuid-Hollandse gemeenten
  • Kunstgebouw ondersteunt en stimuleert cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland
  • Kunstgebouw bevordert deskundigheid onder professionals in de cultuursector, het onderwijs en het sociaal domein
  • Kunstgebouw adviseert over een stevig verankerd cultuurbeleid in Zuid-Hollandse gemeenten
  • Kunstgebouw bouwt en onderhoudt een actief netwerk van gemeenten, scholen en culturele, sociale, erfgoed- en onderwijsinstellingen

Cultuur in Zuid-Holland

Kunstgebouw maakte zich samen met de andere Zuid-Hollandse provinciale instellingen voor cultuur, erfgoed en leesbevordering hard voor de sector.​

Met Frederik Zevenbergen verscheen er een nieuwe gedeputeerde voor cultuur ten tonele, die zich positioneerde als enthousiast ambassadeur en samenwerkingspartner voor cultuur in Zuid-Holland.​

We werkten samen aan een stevige basis voor cultuur, we riepen de provincie op om aandacht te hebben voor de risico’s van achterstand in de kleinere gemeenten en voor kansen die het rijksbeleid met zich meebrengt voor Zuid-Holland. Dit resulteerde in een onderzoek door DSP-groep, wat een samenwerkingsagenda voor cultuur in Zuid-Holland opleverde. Deze agenda biedt aanknopingspunten om de komende jaren de ambities op het gebied van cultuur aan te scherpen en samenwerking te versterken.​

Beleid, kennis en middelen van Rijk, via provincie naar gemeenten

Ontwikkelingen in het rijksbeleid bieden kansen voor gemeenten Zuid-Holland. Kunstgebouw zette zich in 2021 in voor afstemming en samenhang in het cultuurbeleid van Rijk, provincie en gemeenten.

Als lid (en secretaris) van de Raad van Twaalf, de vergadering van provinciale instellingen voor cultuur, nam Kunstgebouw deel aan structureel overleg met LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook voerde de Raad van Twaalf overleg met IPO, OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland), CJP en Kunsten ‘92.​

Met het ministerie van OCW besprak Kunstgebouw, namens de Raad van Twaalf, de mogelijkheden om de NPO-middelen te koppelen aan CMK en hiervoor een langere looptijd in acht te nemen.​

Het grootste deel van 2021 was het kabinet bezig tot formatie te komen. Het demissionaire kabinet droeg zorg voor verschillende steunmaatregelen voor cultuur. Via IPO kende het ministerie van BZK via de provincie middelen toe aan de provinciale instellingen voor cultuur.

Raad van Twaalf

Kunstgebouw is lid en secretaris van het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie.

Ons werkgebied

De provincie Zuid-Holland

Kunstgebouw is de provinciale instelling voor cultuur in Zuid-Holland. Onze missie is om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen in Zuid-Holland. Daarbij richten we ons vooral op de gebieden buiten de grote steden. In Zuid-Holland woonden in 2021 in totaal 3,72 miljoen mensen, waarvan 548.000 in Den Haag en 651.000 in Rotterdam. Dat betekende voor ons een werkgebied van 2,52 miljoen mensen.

In ons werkgebied wonen 2,52 miljoen mensen.

In 2021 informeerde en werkte Kunstgebouw samen met alle 52 gemeenten in Zuid-Holland

32 gemeenten nemen in 2021-2024 onder penvoerderschap van Kunstgebouw deel aan het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Kunstgebouw was in 2021 aanjager van het landelijke programma Cultuurparticipatie in 52 gemeenten

Scholen in 30 gemeenten namen lesprogramma’s en/of maatwerk af bij Kunstgebouw

Samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland bracht Kunstgebouw erfgoedprojecten naar 4 gemeenten

In 2021 informeerde en werkte Kunstgebouw samen met alle 52 gemeenten in Zuid-Holland

32 gemeenten nemen in 2021-2024 onder penvoerderschap van Kunstgebouw deel aan het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Kunstgebouw was in 2021 aanjager van het landelijke programma Cultuurparticipatie in 52 gemeenten

Scholen in 30 gemeenten namen lesprogramma’s en/of maatwerk af bij Kunstgebouw

Samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland bracht Kunstgebouw erfgoedprojecten naar 4 gemeenten