Jaarverslag 2021

Juist in deze ontwrichtende tijd

Aukje Bolle - Directeur Kunstgebouw

Het jaar 2021 was het tweede jaar op rij dat in het teken stond van de coronapandemie. De maatschappij was steeds in de ban van de maatregelen, nieuwe aanscherpingen of versoepelingen en de betekenis daarvan. De termijn waarmee we de toekomst konden bezien, werd steeds korter. Ook voor Kunstgebouw hadden de constante verandering van perspectief en het ontbreken van een vergezicht stevige impact. We zochten steeds naar hoe we in deze bijzondere tijd zoveel mogelijk waarde konden toevoegen aan cultuur in Zuid-Holland.​

Die zoektocht leverde veel goeds op. We pasten ons aan de omstandigheden aan en hadden extra oog voor de onderlinge verbinding en de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. We voelden ons gesterkt door de ervaring dat we dit samen konden en ons samen bleven ontwikkelen, ook in moeilijke tijden. Gesterkt ook doordat onze missie, toegang tot cultuur voor iedereen in Zuid-Holland, in het licht van de corona-uitdagingen nog meer kleur en betekenis kreeg. ​

Want “De coronapandemie en de maatregelen die genomen zijn hebben het maatschappelijk leven diepgaand ontwricht”, zo schreven het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in januari 2022 treffend in een brief aan de regering. ​

Juist in deze ontwrichtende tijd heeft de maatschappij behoefte aan verbinding en betekenis, en dus aan cultuur. Kunstgebouw had een taak te vervullen om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen, ondanks alle maatregelen, toegang hadden tot cultuur. We hadden daarbij bijzondere aandacht voor het faciliteren van cultuureducatie in coronatijd, het aanjagen van participatie, het creëren van digitaal aanbod, de ondersteuning van kwetsbare zzp’ers en het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. ​

Er is een hoop bereikt en een hoop geleerd in 2021. Bovenal heeft het jaar 2021 ons getoond dat Kunstgebouw in staat is om een belangrijke positieve bijdrage te leveren aan een veerkrachtige samenleving, ook in moeilijkere tijden. We doen niets liever, en kijken uit naar de toekomst, met alle nieuwe uitdagingen.​

Aukje Bolle,​
directeur Kunstgebouw