Ons bereik in cijfers

Ons bereik in cijfers

Cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland ondersteunen en stimuleren

Bij Kunstgebouw geloven we dat cultuur essentieel is voor onze ontwikkeling. We zetten ons dan ook in om iedereen in Zuid-Holland gelijke kansen te bieden deel te nemen aan cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Dat doen we door nationale programma’s naar de provincie te brengen, maar ook door het ontwikkelen van educatieve producten.​

Cultuureducatie met kwaliteit

349 scholen

83.696 leerlingen

Kijk|Kunst

27 gemeenten

274 scholen

52.578 leerlingen

85% waardering goed tot uitstekend

Doe|Kunst

14 gemeenten

74 scholen

7.409 leerlingen

95% waardering goed tot uitstekend

Maatwerk

6 gemeenten

39 scholen

16 culturele organisaties

Digitale scheurkalenders

2.165 gebruikers

Lespakket Kinderboekenweek

9.812 gebruikers

Erfgoedprojecten

44 scholen

12 culturele organisaties

Kennis en geldstromen naar Zuid-Hollandse gemeenten brengen

Als verbinder tussen nationaal en provinciaal beleid en gemeentelijke uitvoering, deelt Kunstgebouw kennis met en brengen we geldstromen naar Zuid-Hollandse gemeenten​. De verschillende bijeenkomsten die we organiseren dragen daaraan bij. Voor 2021 namen we ons voor alle 52 gemeenten te informeren over de kansen en mogelijkheden van het nationaal Programma Cultuurparticipatie. Daarin zijn we geslaagd. Het was onze ambitie om 30 gemeenten onder ons penvoerderschap aan CMK-3 deel te laten nemen. Dat werden er zelfs 32! 

We bevorderen deskundigheid onder professionals in de cultuursector, onderwijs en het maatschappelijk domein

Om de kwaliteit van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie hoog te houden, organiseren we bijeenkomsten waarin deskundigen ervaringen kunnen uitwisselen. Ook bieden we cursussen aan via de Kunstgebouw Academie en delen we informatie en kennis via onze nieuwsbrieven en eigen publicaties. Hieronder een overzicht van ons aanbod in 2021:

Cijfers Kunstgebouw deskundigheidsbevordering 2021 - 359 mensen namen deel aan 33 bijeenkomsten van Kunstgebouw Academie, we hadden 28 eigen publicaties en nieuwsbrieven en binnen CMK organiseerden we 15 bijeenkomsten