Uitgelicht: CMK-portal

Uitgelicht: CMK-portal

Sturingsinformatie en tijdsbesparing

Een voorbeeld van een dashboard in het CMK-portal van Kunstgebouw

Ik ben al begonnen hoor! Vooral de rapportages waarbij je kunt zien hoe de verhoudingen liggen, motiveren mij enorm. Echt een sport om daar een mooie balans in te vinden, haha! Goed werk verricht.

Mariska Scalongne-Kleijsen Synerkri

Tegenover financiering voor cultuuronderwijs staat terecht een goede verantwoording, die moet waarborgen dat met de gelden ook de gewenste doelstelling bereikt wordt: het helpen van kinderen zich te ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Soms kan de complexiteit van die verantwoording wel frustreren, en daardoor afleiden van het cultuuronderwijs zelf. ​

Kunstgebouw ontwikkelde in 2021 als penvoerder een online portal voor CMK, waarmee verantwoorden voor de cultuur- en onderwijsprofessionals leuker en makkelijker wordt; geen moetje aan het einde van het jaar maar een integraal en stimulerend onderdeel van de ontwikkeling van elk CMK-project.​

De portal stimuleert het registreren van relevante data door het jaar heen. Zowel voor de lokale projectleiders, als voor ons als penvoerder genereert de tool meer inzicht in het eigen werkgebied. Dit inzicht draagt bij aan het (in de toekomst) beter kunnen benutten van kansen voor meer en/of beter cultuuronderwijs in de eigen regio.​

Welke scholen kun je bereiken? Met welke culturele organisaties werkt een school al samen? Welke activiteiten worden er in het speciaal onderwijs gerealiseerd, en welke in het voortgezet onderwijs? Op welke scholen is er ruimte voor deskundigheidsbevordering? Is er nog ruimte in het budget voor nieuwe plannen?​

De portal geeft inzicht in de voortgang, hetgeen stimulerend werkt en helpt heldere doelen te stellen en te bereiken. Ook genereert de portal concrete informatie voor gemeenten en provincies die in CMK investeren. ​