Cultuureducatie met kwaliteit

Cultuureducatie met kwaliteit

Inspirerende slotbijeenkomst CMK-2

In juli organiseerde Kunstgebouw in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht de Slotbijeenkomst CMK-2 Zuid-Holland. Samen met regionale projectleiders, gemeenten en collega’s van Kunstgebouw keken we trots terug op 4 jaar Cultuureducatie met kwaliteit, waarin we in 18 gemeenten 233 scholen en 60.956 leerlingen bereikten. Ook werd er alvast vooruitgekeken, naar de nieuwe periode Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024. Een dag vol speeddates, inspiratie door onderwijsprofessionals en delen van kennis, ervaringen en uitdagingen. ​

Start CMK-3: Kunstgebouw penvoerder voor 32 gemeenten

In de derde CMK-periode is Kunstgebouw penvoerder voor maar liefst 32 Zuid-Hollandse gemeenten. Een deel van de deelnemende gemeenten en regio’s verlengde de CMK-2-periode met een half jaar, vanwege de coronamaatregelen en de vertraging die sommige projecten daardoor opliepen. Voor hen startte CMK-3 in juli 2021. Andere gemeenten startten in januari 2021 met CMK-3. Kunstgebouw zorgde er als penvoerder voor dat alle deelnemende partijen CMK-2 goed konden afsluiten, wikkelde het traject CMK-2 van 4 (of 41/2) jaar af en diende de evaluatie en afrekening in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.​

Meet-up Koninklijk Conservatorium

Studenten muziek meenemen in de praktijk en de waarde van cultuuronderwijs

Een onderdeel van het CMK-programma in Zuid-Holland is het betrekken van pabo’s en het kunstvakonderwijs bij de ontwikkelingen op het gebied van cultuuronderwijs. In dat kader vond op 4 maart 2021 de jaarlijkse meet-up plaats voor studenten Muziek van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Namens de CMK-regio’s en de andere penvoerders in Zuid-Holland informeerde Kunstgebouw de studenten over de praktijk en de waarde van cultuureducatie. Als onderdeel van het vak Methodiek Oriëntatie kregen de eerstejaarsstudenten een idee over hoe zij later als muziekdocent met culturele organisaties kunnen samenwerken. De bijeenkomst vond vanwege de coronamaatregelen online plaats, maar blijft onderdeel van het curriculum van de eerstejaars van het Koninklijk Conservatorium. ​

Flyer - Draag met cultuureducatie bij aan het Nationaal Programma Onderwijs

CMK en NPO: handreiking voor CMK-projectleiders

Door het coronavirus is het onderwijs op zijn kop gezet. De Rijksoverheid maakte met het Nationaal Programma Onderwijs extra middelen vrij om opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te werken en het welbevinden van leerlingen te vergroten. De middelen kunnen onder meer worden ingezet voor cultuuronderwijs. ​

De projectleiders CMK die op regionaal niveau werken aan cultuuronderwijs zagen hierin kansen en uitdagingen. Enerzijds was er de vraag hoe scholen gestimuleerd konden worden om te kiezen voor cultuuronderwijs om het welbevinden van leerlingen te bevorderen. En anderzijds, hoe de programma’s NPO en CMK op een zinvolle manier met elkaar te verbinden.​

Kunstgebouw maakte een handreiking over hoe CMK-projectleiders met scholen in gesprek konden gaan om NPO en CMK mooi op elkaar te laten aansluiten. ​