Stap 2

STAP 2: Onderzoek het!
TIJD: 20 minuten

Bekijk en bespreek: Engelbert bewaarde alles wat hij had gebruikt voor zijn onderzoek voor zijn uitvinding van de waterstofturbo. Vele uitvinders zijn hem voorgegaan. Rijksmuseum Boerhaave in Leiden heeft een collectie, een verzameling, met uitvindingen die erg belangrijk zijn geweest en zijn. Zoals de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en een 3D geprint hartmodel van cardiologen in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC.

Bekijk en bespreek: We gaan nu kijken naar een uitvinding uit de collectie van Rijksmuseum Boerhaave. We kijken een halve minuut in stilte naar dit object. Daarna steek je je vinger in de lucht als je wilt delen wat jij denkt wat het zou kunnen zijn, wat voor uitvinding van vroeger dit is geweest. Wat zie je waardoor je dit denkt?

Licht toe: Wat een interessante ideeën hebben jullie! Dit apparaat is een kunstnier. Deze kunstnier is een uitvinding van Willem Kolff. Er zijn veel levens mee gered. Vanwege de historische waarde wordt deze kunstnier nu bewaard en getoond in Rijksmuseum Boerhaave.

Deel uit en leg uit: Deel post-its uit en vraag de leerlingen de 5 objecten voor zich op tafel te leggen. Kijk rustig naar je objecten. Gebruik je verbeelding zoals je net deed toen we naar de kunstnier van Willem Kolff keken en bedachten wat dat apparaat kon zijn. Bedenk in stilte van wat voor belangrijke uitvinding jouw kleine objecten afkomstig kunnen zijn of leg ze zo neer dat ze een uitvinding voorstellen (zie bijlage 3). Schrijf je ideeën op de post-it. We gaan bedenken bij wat voor denkbeeldige uitvinding deze objecten hoorden. Met deze objecten maken we een museum van ‘mogelijk wereldverbeterende uitvindingen’.

Bespreek: Na 3 minuten bespreek je klassikaal enkele ideeën van de leerlingen. Licht wat ideeën uit waarvan je denkt dat ze inspirerend kunnen werken voor de rest van de klas.

Tip

Bekijk ter inspiratie met leerlingen die het moeilijk vinden iets te verzinnen, het Instagramaccount van museum Bizarium.

De afbeeldingen bij deze stap zijn afkomstig van de website van Rijksmuseum Boerhaave.