Stap 4

STAP 4: Afronding les, reflectie
TIJD: 10 minuten

Ruim op: Geef ongeveer 5 minuten van tevoren aan dat jullie het tekenen gaan afronden. Geef als tip aan de kinderen om het onderdeel waaraan ze nu werken af te maken en details uit te werken. Start niet nog met grote nieuwe dingen in de tekening. Denk bij het opruimen aan een handige plek waar de leerlingen hun werk kunnen neerleggen of ophangen zodat jullie het na het opruimen goed kunnen zien en bespreken.

Bespreek: Zorg ervoor dat de leerlingen elkaars illustratie goed kunnen zien. Stel hen de vraag op welke manier de illustraties goed passen bij het gedicht Tante Ben. Laat de makers kort toelichten waarom zij gekozen hebben om tante Ben (of een favoriet familielid) in deze ruimte/met deze kleuren/kleding/activiteit af te beelden. Toon tot slot de illustratie van Sarah van Dongen bij het gedicht Tante Ben (bijlage 10). Wat heeft Sarah niet getekend wat de leerlingen wel hebben getekend? Wat vinden de leerlingen goed gekozen door Sarah voor haar illustratie en waarom?

Rond af: Waardeer alle illustraties en benoem dat er verschillen en overeenkomsten zijn bij beelden die je kunt krijgen bij een gedicht. En tijdens het tekenen kunnen ook weer nieuwe beelden ontstaan.

Tip afsluiting boekenweek

Organiseer een voordracht voor familieleden van de leerlingen van 5 gedichten – met in ieder geval Tante Ben – van Pim Lammers. De andere 4 gedichten kunnen keuzes zijn van je klas. Hang de illustraties ergens op een plek waar de gedichten ook kunnen worden voorgedragen met publiek erbij. (Een andere optie is de illustraties van de leerlingen te fotograferen en in een slideshow te tonen op het digibord. En gelijktijdig worden de gedichten voorgedragen door een paar leerlingen.) Laat de familieleden na afloop raden bij welk gedicht de leerlingen een illustratie hebben gemaakt. Vraag hen wat zij zien waardoor zij dat denken. En vraag naar hun favoriete familielid toen zij zelf 9/10 jaar waren. Zo zie je maar, iedereen heeft dierbare herinneringen aan familieleden, daar dichten we de Kinderboekenweek mee af!