Stap 3

STAP 3: Maak het!
TIJD: 10 minuten

Deel uit en leg uit: Deel de lijm en de grote vellen papier uit. De leerlingen gaan hun gekozen dier op het vel papier plakken. Geef de tweetallen 5 minuten de tijd.

Bespreek en leg uit: De cavia van Loek heet Tijger en de poes van Ari Kanarie. Maar de dieren die jullie hebben gemaakt, zijn wel echt nieuwe dieren, combinaties tussen 2 dieren. Hoe zou jullie nieuwe dier heten? Pak een stift en schrijf de naam van het nieuwe huisdier eronder of ernaast. Met al deze reservedieren hebben Ari en Loek ook nog een nieuwe dierenfamilie. Zo kan Ari altijd een dier meenemen als ze een weekend naar papa Ronnie gaat en heeft Loek ook genoeg dieren thuis.

Begeleid: Loop langs de tweetallen en geef daar waar nodig tips en help met het schrijven van de naam van het dier. Soms willen leerlingen niet eerst 3 verschillende dieren maken, maar zijn ze ervan overtuigd dat het meteen goed is. Help dan door uit te leggen dat ze altijd nog voor dit dier kunnen kiezen.

Tip!

Laat ter inspiratie de collages op de site van Isabel Reitemeyer en de blog van Digitale Tekenaars zien, voor leerlingen die de opdracht lastig vinden.